Acte necesare

Acte necesare2019-12-12T13:19:57+00:00

Acte necesare pentru evaluare in functie de tipul obiectivelor de evaluat:

Actele necesare pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau de regula, evaluatorului in momentul efectuarii inspectiei pe teren a obiectivelor. Actele necesare (in copie) pentru evaluarea imobiliara in functie de tipul obiectivelor de evaluat sunt:

a) Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor:

 • Acte de proprietate (Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostienitor, etc.)
 • Extras de Carte Funciara (Daca este cazul)
 • Releveul apartamentului

b) Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor rezidentiale, comerciale si industriale (constructie + teren):

 • Acte de proprietate (Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostienitor, etc.)
 • Extras de Carte Funciara (Daca este cazul)
 • Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate
 • Cadastru (Releveu/schita pe fiecare nivel al constructiei daca este cazul)
 • Autorizatie de construire/desfiintare
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor

c) Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii

 • Acte de proprietate (Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostienitor, etc.)
 • Extras de Carte Funciara (Daca este cazul)
 • Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate
 • Certificat de urbanism

In functie de tipul proprietatii evaluatorul poate solicita si alte documente necesare (extras de Carte Funciara de informare, Certificat de Urbanism, copie Carte de Identitate client/Copie Certificat Inmatriculare societate)

Contactați-ne

Bulevardul Al. I. Cuza nr. 51

Phone: 0743 220 620